Vaša prítomnosť na začiatku a na konci je dôležitá

Potrebné je podpísanie dokumentov. Pred začatím prác a po ukončení prác je dôležitá prítomnosť Objednávateľa resp. splnomocnenej osoby, z dôvodu podpísania dokumentov a prípadnej dohody možných zmien. 

Pred začatím prác realizátor odmeria priestor a určí presné rozmery - výšku stupníc, podchodnú výšku, výšku budúceho obloženia, podláh. Taktiež zapíše požadovaný tvar do dokumentu, ktorý bude podpísaný Objednávateľom, ktorý svojim podpisom odsúhlasí rozmery.

Na konci výstavby je nutné aby Objednávateľ odsúhlasil prebratie stavby podpísaním preberacieho protokolu.

Voda, elektrika potrebná na stavbe

Aby sme mohli začať výstavbu je potrebné aby Objednávateľ zabezpečil prívod elektrickej energie (napätie 220 V) a vodu. Betón miešame na mieste. 


Majte priestor na výstavbu pripravený


Aby sme mohli schodisko postaviť, je potrebné aby váš priestor bol pripravený na výstavbu. Tzn. odstránené staré schodisko (ak nebolo dohodnuté odstraňovanie našou firmou) pripravený strop - otvor v stropnej doske, steny. 

Základ
je potrebné mať pripravený ak vám budeme stavať exteriérové schody
Prosíme zabezpečte priestor tak, aby sa predišlo poškodeniu či zaprášeniu (nábytok, podlaha..). Za prípadné škody nezodpovedáme.

Schodisko nesmie zmoknúť. Nutné je zabezpečiť priestor stavby, tak aby sa zamedzilo poškodeniu schodiska vodou, dažďom - strecha musí byť hotová. 

Pracovať môžeme len vo vašich priestoroch

Upozorňujeme, že môžeme pracovať (miešať betón, uložiť potrebný materiál a náradie..) len v priestoroch, ktoré sú vo vašom vlastníctve, nie v spoločných priestoroch ako je napr. schodisko, pred bránou a pod.

Otvorte nám načas

Dôležité je umožniť vstup na miesto plnenia v presne dohodnutom čase a poskytnúť zhotoviteľovi prístup na miesto výstavby. Neželané prestoje musíme účtovať 150,-/h

Vyhradzujeme si právo uviesť čas (hodinu) začiatku výstavby, ktorý Vám oznámime. Prosíme o porozumenie, keďže realizácii predchádza príprava a častokrát musíme absolvovať dlhú viachodinovú cestu z Budapešti k vám (záleží od miesta realizácie) a nie vždy je možné presne predpokladať dopravnú situáciu.

Uvažujte vopred o zábradlí

Držiaky na zábradlie sa zabudovávajú do konštrukcie pri výstavbe. Ak je potrebné zabudovať držiaky, je potrebné, aby ste ich už mali pripravené na stavbe resp. zabudujeme naše, no je potrebné vopred vedieť počet kusov. 

Odporúčame rozhodovať sa vopred 

Najlepšie je nemeniť plán výstavby v deň realizácie. Samozrejme vieme sa zmenám prispôsobiť na mieste. ALE, pokiaľ ide o väčšie zmeny (je potrebné robiť prepočet schodiska) prináša to komplikácie!

Môže sa stať, že realizátor vzhľadom na zmenu nebude mať so sebou dostatok materiálu.
Tiež to znamená predlžovanie času realizácie, kedy je potrebné čakať na prepočty schodiska.
Každé práce na viac a prestoje kým nemôžu zamestnanci pracovať budú účtované podľa zmien. 


Schody odovzdávame v hrubom stave

Postavíme konštrukciu, no prestierkovaním detailov či maľovaním sa nezaoberáme. Po dokončení výstavby je potrebné ponechať drevené podpery 10 dní. Odstránenie je jednoduché a nevyžaduje si odborníka, preto sa kvôli odstráneniu na stavbu nevraciame.

Ak sa vyskytne menšie odlúpenie sadroviny, nie je to závada, nemá vplyv na statiku. Pri dokončovacích prácach je potrebné poškodenie dosadrovať. Po desiatich dňoch stráca sadra svoju funkciu a jedná sa už len o estetickú záležitosť.  


Ďakujeme za vašu súčinnosť :)