Stavebný otvor - správna veľkosť

10.05.2019

Častou otázkou, ktorú dostávame zo strany zákazníkov je:
"Aký otvor potrebujeme pripraviť v strope, pred výstavbou schodiska?".
V tomto článku vám odpovieme. 

Dostatočný otvor - Základ pre pohodlné schody

Stretávame sa s prípadmi, keď prídeme na zameranie schodiska a zistíme, že otvor v strope nie je dostatočný pre výstavbu pohodlných schodov. Problém vzniká v nesprávne navrhnutých výkresoch alebo pri prerábke starších domov. 

Príklad. Ak je výška od podlahy po strop 260 cm a predpokladáme pohodlnú výšku každého schodu 18 cm, je potrebné aby pri stúpaní nahor už nad tretím schodom bol strop otvorený. V opačnom prípade by sa mohlo stať, že pri zostupovaní po schodoch by si majiteľ mohol udrieť hlavu. 

Norma určuje potrebu voľného priestoru 210 cm od podlahy resp. schodu na ktorom stojíme smerom nahor (nad hlavu). V prípade, keď nie je iná možnosť neodporúčame ísť pod výšku 195 cm.

Kruhové / Vretenové schodisko aby bolo pohodlné si vyžaduje minimálny priemer otvorenia 180 cm, ak je možnosť aspoň 200 cm. Nevýhodou vretenového schodiska sú úzke stupne v strede, čím sa vynášanie nábytku stáva obtiažnejšie. Otvor v schodisku prehodnoďte skôr ako bude neskoro

V prípade výstavby nového domu, odporúčame prezrieť si projekt s návrhom schodiska a samotného stavebného otvoru. Uistite sa, že je návrh správny a stotožňujete sa s navrhnutým tvarom schodiska. Až potom betónujte strop. Je ťažké otvor zväčšovať.

Pred výstavbou sadrobetónového schodiska sa snažíme navrhnúť zákazníkovi ten najvhodnejší tvar, ktorý nám priestor určuje. Využívame viaceré návrhy a vizualizácie.