Nezáväzná rezervácia termínu

CHCETE SI REZERVOVAŤ TERMÍN NEZÁVÄZNE?

Využite tento formulár v prípade, že ste nám už zaslali dopyt, čakáte od nás dodanie plánu a chcete si rezervovať termín, čo najskôr. 

ČO POTOM?

█  Pošleme vám potvrdzujúci e-mail s rezerváciou termínu.
█  Obdržíte od nás plán

█  Následne sa rozhodnete či nastane realizácia

DÔLEŽITÉ !!!

  V prípade, že budete súhlasiť s plánom je potrebné zaslať záväznú objednávku do troch dní od prijatia plánu. V opačnom prípade bude vami rezervovaný termín automaticky zrušený.

Ak sa váš termín zruší, zaslaním záväznej objednávky je možné získať iný termín. 

Po obdržaní plánu, je potrebné zaslať záväznú objednávku a potvrdiť rezervovaný termín