NEZÁVÄZNÁ  REZERVÁCIA

CHCETE SI REZERVOVAŤ TERMÍN NEZÁVÄZNE?

Využite tento formulár v prípade, že ste nám už zaslali dopyt, čakáte od nás dodanie plánu a chcete si rezervovať termín, čo najskôr. 



ČO POTOM?

█  Pošleme vám potvrdzujúci e-mail s rezerváciou termínu.
█  Obdržíte od nás plán

█  Následne sa rozhodnete či nastane realizácia


DÔLEŽITÉ !!!

  V prípade, že budete súhlasiť s plánom je potrebné zaslať záväznú objednávku do troch dní od prijatia plánu. V opačnom prípade bude vami rezervovaný termín automaticky zrušený.

Ak sa váš termín zruší, zaslaním záväznej objednávky je možné získať iný termín. 

REZERVUJEM SI SCHODY TERAZ!

Po obdržaní plánu, je potrebné zaslať záväznú objednávku a potvrdiť rezervovaný termín