Certifikát


Skúška požiarnej odolnosti

Spoločnosť ÉMI-TÜV SÜD
Minőségügyi és Biztonságtechnikai Kft. /s.r.o./
(H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

ako certifikačná organizácia pôsobiaca podľa maďarskej normy MSZ EN ISO/IEC 17065:2013,

na základe výsledku certifikačného procesu vykonaného na žiadosť spoločnosti

Top Step 888 Kft. /s.r.o./

(H-1152 Budapest, Dugonics utca 56.),

osvedčuje, že ním projektované a vyrobené, schodové konštrukcie zo sadrobetónového materiálu,
s maximálnym rozpätím 5,0 m a užitočnou šírkou ramien 90 cm,

  • podopreté obojstranným trámom, vysoké ako podlažie, rovné, jednoramenové,
  • podopreté jednostranným trámom, na druhej strane podopreté múrom, vysoké ako podlažie, rovné, jednoramenové,
  • na dvoch stranách priebežne podopreté, rovné, resp. so zakrivenou líniou, jednoramenné a
  • s nosnou podestou dvojramenné, popri ich odbornom bočnom podpretí

vyhovujú požiadavkám

normy MSZ EN 1990:2011 és MSZ EN 1991-1-1:2005 vzťahujúcim sa

na triedu použitia "A".

Certifikát bol vyhotovený na základe Hodnotiaceho protokolu č. T-41-É007/21 z 12. mája 2021 spoločnosti ÉMI-TÜV SÜD Kft. a je platný pri dodržaní v ňom uvedených náležitostí.

Číslo typového certifikátu: T-41-É007/2021

Platnosť certifikátu: do 12. mája 2024.

Výrobu sadrobetónových schodov musií vykonať kvalifikovaný zhotoviteľ na základe výrobno-technologického pokynu "Popis výrobného procesu schodov zo sadrobetónu"
vydaného spoločnosťou Top Step 888 Kft. Počas stavby podopretie z boku je potrebné zabezpečiť
s osobitnou starostlivosťou. V prípade použitia zníženej výšky okrajového trámu je potrebný individuálny prieskum.

V meste Szentendre, dňa 12. mája 2021