ZÁVÄZNÁ OBJEDNÁVKA

Objednávky prijímame len cez formulár

CHCETE SCHODY OBJEDNAŤ?

█  Záväznú objednávku pošlite až vtedy, keď máte s nami doriešené všetky detaily týkajúce sa výstavby, plánu i ceny.

DÔLEŽITÉ !!!

█ Oboznámte sa s informáciami pred realizáciou už teraz. Zistite, čo potrebujete mať na stavbe pripravené, aby sme mohli stavať.

ZÁVÄZNÁ OBJEDNÁVKA

- týmto zasielam návrh kúpnej zmluvy a žiadam uskutočniť výstavbu podľa priložených dokumentov.