Interiérové sadrobetónové schody je možné obložiť všetkými dostupnými materiálmi, ktorými obkladáme i betónové schodiská. Pripravili sme pre vás zoznam materiálov, pre ktoré sa môžete rozhodnúť.