Častou otázkou, ktorú dostávame zo strany zákazníkov je:
"Aký otvor potrebujeme pripraviť v strope, pred výstavbou schodiska?".
V tomto článku vám odpovieme.