Aké rozmery majú pohodlné schody?

29.03.2021

Aby bolo možné určiť, aké schodisko bude realizovateľné vo vašom priestore, je potrebné poznať určité rozmery priestorov:
  • celkovej výšky (od podlahy po strop), 
  • veľkosť otvorenia v strope 
  • požadovaný tvar. 
Na základe merania vieme pripraviť návrh schodiska, vhodného do daného priestoru tak, aby bolo čo najpohodlnejšie. 


Pohodlné schody definuje:
dostatočná veľkosť priestoru, vyhovujúci stavebný otvor v strope, a správne zvolený tvar.

Aké parametre má pohodlné schodisko?

Chôdza po schodisku má byť pohodlná, tak aby bola primeraná bežnej chôdzi. Dospelý človek robí 60 - 80 cm kroky, od čoho sa odvíja i chôdza po schodoch. Nepohodlné schodisko nás núti robiť príliš krátke/dlhé kroky či dávať chodidlo neprirodzene vysoko/nízko.

Výška 

Výška stupnice určuje ako vysoko musíme dať chodidlo, aby sme sa dostali na ďalší schod. Ideálna výška schodu je 16 - 18 cm.
Výška jednotlivých schodov by nemala presiahnuť 20 cm.

Šírka
Ideálna šírka schodu - nášľapu je 28 cm, resp. 25 -30 cm,
Nad 30 cm sa schody považujú za nepohodlné z dôvodu nutnosti robiť širšie kroky ako je prirodzené. 

Šírka schodiska 
Pohodlná šírka schodiska je 90 cm. Po užšom schodisku je obtiažnejšie vynášať veci, nábytok a pod..


Úzke stupnice? Riešenie... 

Ak nie je možné urobiť pohodlnú šírku stupnice výstavbou, je možné predĺžiť nášľapy výberom vhodného obkladu. Tým, že sa vytvorí tzv. nos, čo stupnicu predĺži.
Toto nie je možné urobiť napr. dlažbou či laminátom lepeným priamo na schody.
V tomto prípade odporúčame obklad vinylom lepeným na dosku mdf, čím sa podarí stupnicu rozšíriť 3 - 4  cm. 
Pri výstavbe sadrobetónových schodov spolupracujeme s overenou firmou
storan s. r. o., ktorá vinylové obklady dodáva. 

Železobetónové schody svojpomocne - riziko?

Pri výstavbe schodiska je obzvlášť dôležité, správne ho navrhnúť.
Stretávame sa s prípadmi, kedy si majiteľ svojpomocne postaví železobetónové schodisko, no následne zistí jeho nedostatky - nepohodlnosť, rozdielne výšky a šírky jednotlivých schodov i o niekoľko centimetrov. 
Je veľmi namáhavé takéto schody odstrániť, preto je vhodné vyhľadať odborníka.

Naša firma stavia sadrobetónové schody vždy podľa presných návrhov, ktoré nám pripravia naši pracovníci. Potrebné je uvedomiť si, že steny nie sú vždy presne postavené a je nutné im schody prispôsobiť, čo sadrobetónová technológia jednoducho umožňuje.