1. Objednávka a spôsob uzatvárania zmluvy

Kupujúci objednáva výrobky a služby predávajúceho na internetovej stránke predávajúceho www.stavbaschodov.sk. prostredníctvom vyplneného a odoslaného formulára.

1.1 Povinné údaje na objednávke

- meno a priezvisko kupujúceho / Firma
- v prípade firmy - IČO a IČ DPH ak je registrovaný ako platca DPH a prevádzkuje podnikateľskú činnosť
- v prípade firmy - sídlo firmy (zapísané v obchodnom registri)
- bydlisko kupujúceho
- presná adresa realizácie (ulica, číslo domu, psč, mesto) alebo gps súradnice
- počet objednávaných schodísk
- telefón a e-mail kupujúceho
- presne dohodnutú cenu za objednávku v EUR
- orientačný termín realizácie
- súbor s vybraným pôdorysom schodiska

- potvrdený súhlas: Týmto je moja objednávka záväzná a žiadam o termín realizácie
- potvrdený súhlas: Prehlasujem, že som si prečítal zmluvné podmienky a súhlasím s nimi
- potvrdený súhlas: Súhlasím so spracovaním osobných údajov pre potrebu vybavenia služby

1.2 Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

a) Kúpna zmluva nadobúda platnosť akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim.
Objednávka je predávajúcim akceptovaná na základe e-mailového potvrdenia kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky predávajúcim a overení termínu dodania služby.b) Akceptovanie objednávky obsahuje identifikáciu kupujúceho, identifikáciu predávajúceho, jedinečné číslo objednávky, dátum a čas prijatia objednávky do systému predávajúceho, názov množstvo a cenu objednaného tovaru, typ doručenia a jeho cenu, celkovú cenu objednávky a informácie a dobe dodania objednaného tovaru.

Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaného tovaru/služby a objednávka sa stáva pre kupujúceho záväznou. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny.