Ako merať výšku schodiska?

  • Červená úsečka na obrázku zobrazuje spôsob merania. 
  • Merajte od podlahy jedého podlažia, po podlahu druhého podlažia v mieste otvoru.